χρήσιμα τηλέφωνα

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Κέντρο Υγείας Μαντουδίου                22270-22940

Αγροτικό Ιατρείο Λίμνης                    22270-32222

Αγροτικό Ιατρείο Ροβιών                   222707-1298

Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης                22270-31209

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο  Λίμνης       22270-32199

Λιμεναρχείο Λίμνης                          22270-31496

Δασαρχείο Λίμνης                            22270-31218